เนื่องจากสถานการณ์covid-19 อาจทำให้การส่งสินค้าล่าช้าขึ้น 1-2 วันในบางพื้นที่


สินค้า