เลขพัสดุจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ที่ทำรายการผ่านระบบหน้าร้าน