Audio Kit -> Accessory Kit -> Moving coil Back EMF voltage cancle KIT

Moving coil Back EMF voltage cancle KIT

598.00 ฿

รหัส : KIT-EMFR 1 ค่าจัดส่ง ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
ขนาด : -
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

Moving coil Back EMF voltage cancle KIT 

เครื่องช่วยกำจัดแรงดันย้อนกลับ( Back EMF ) ของลำโพง เพื่อแก้ไขการเลื่อนเฟสของเสียง ทำให้ความเพี้ยนรวมลดลง รายละเอียดของเสียงดีขึ้น
เปรียบเสมือน Poweramp มีค่า Damping ที่สูงขึ้น สามารถคุมลำโพงได้ดียิ่งขึ้น
Material : Audiograde Passive component & Aluminium housing
size 88 x 70 x 38 mm (กว้าง ลึก สูง)

การใช้งาน : ต่อคร่อมขั้วBINDING POSTของตู้ลำโพง

ทฤษฏี  https://positive-feedback.com/Issue19/etf2.htm
ลำโพงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงกล เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง เมื่อVOICE COIL เคลื่อนที่และหยุดในขณะที่ไม่มีสัญาณเข้า
จะเกิดแรงเฉื่อยจากมวลของกรวยที่ยังคงขยับอยู่ ทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับไปที่Poweramp ส่งผลให้เเกิดการเลื่อนเฟสของสัญญาณ
ส่งผลให้คุณภาพโดยรวมของเสียงลดลง ตัวโน้ตขาดความชัดเจน เบสพร่าบวมไม่กระชับ ขาดมิติ

(ผังการต่อ แนบอยู่ในชุดKIT)

ขั้วBinding post ยังไม่ได้เจาะให้

ความเห็น
0